Vrijeme: 17:26

Životni problemi #5

U vreći se nalazilo 255 papirića na kojima su pisali brojevi 1, ..., 255, svaki broj točno jednom. Svaki od n učenika uzeo je po jedan papirić. Dogodilo se da nijedan papirić nije duplo veći od nekog drugog papirića. Odredite najveći prirodni broj n za kojeg je ovako nešto moguće.