Vrijeme: 07:34

Četiri klasična područja #1

A, algebra: Ako su m i M takvi da za sve pozitivne realne a,b,c vrijedi m \leq \frac{a}{a+b} + \frac{b}{b+c} + \frac{c}{c+a} \leq M, izračunaj M^m.