Vrijeme: 08:43

Četiri klasična područja #2

C, kombinatorika: U izraz x_1 : x_2 : x_3 : x_4 : x_5 : x_6 : x_7 : x_8 dopušteno je postavljati proizvoljan broj zagrada na ispravan način. Koliko različitih izraza možemo ovim postupkom dobiti?