Vrijeme: 09:08

Triangulacija #4

Na koliko načina možemo triangulirati konveksni petnaesterokut?