Vrijeme: 18:59

Triangulacija #4

Na koliko načina možemo triangulirati konveksni petnaesterokut?