Vrijeme: 17:34

Četiri klasična područja #4

N, teorija brojeva: Neka su 1 = d_1 < d_2 < ... < d_k = n djelitelji broja n. Nađi sve n za koje je k \geq 4, te vrijedi d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 + d_4^2 = n. Upiši ih u rastućem poretku, odvojene zarezima bez razmaka.