Vrijeme: 16:25

U potrazi za izgubljenim brojem k #1

Odredite najmanji prirodni broj k za kojeg vrijedi: Kako god odabrali k točaka u koordinatnom sustavu, na način da su im svima obje koordinate cjelobrojne, postojat će neke dvije čije polovište također ima obje koordinate cjelobrojne.