Vrijeme: 17:52

U potrazi za izgubljenim brojem k #2

Neka je k broj različitih vrijednosti koje može poprimiti broj različitih potpunih kvadrata u neopadajućem aritmetičkom nizu prirodnih brojeva? Odredite k.