Vrijeme: 07:46

U potrazi za izgubljenim brojem k #3

Nađi sve prirodne brojeve k, tako da postoje tri prirodna broja a,b,c tako da je a^2 + b^2 + c^2 = kabc. Ispiši brojeve rastuće, odvojene zarezom bez razmaka.