Vrijeme: 18:09

U potrazi za izgubljenim brojem k #4

Neka su r_2, r_3, \ldots, r_{1000} ostatci pri dijeljenju neparnog broja s 2, 3, \ldots, 1000. Poznato je da su svi r_i različiti i da je točno jedan jednak nuli. Koliko ima prirodnih brojeva k za koje je moguće da je r_k = 0?