Vrijeme: 13:12

(skoro) TB #2

Odredite sve proste brojeve p za koje su brojevi p + 5 i p + 9 također prosti. Ispišite ih uzlazno, odvojene zarezima, bez razmaka.