Vrijeme: 18:20

Šah #1

Koliko najviše kraljica može biti na 8 \times 8 šahovskoj ploči, a da se međusobno ne napadaju?