Vrijeme: 13:48

Šah #2

Koliko najviše lovaca može biti na 8 \times 8 šahovskoj ploči, a da se međusobno ne napadaju?