Vrijeme: 17:40

Tri kružnice #1

Tri jedinična kruga dodiruju se međusobno izvana. Kolika je površina lika kojega zatvaraju? Zaokružite rješenje na tri decimale.