Vrijeme: 07:49

Tri kružnice #1

Tri jedinična kruga dodiruju se međusobno izvana. Kolika je površina lika kojega zatvaraju? Zaokružite rješenje na tri decimale.