Vrijeme: 16:39

Tri kružnice #4

Tri jedinične kugle se međusobno dodiruju izvana. One se nalaze u većoj polukugli tako da svaka dira polukuglu u dvije točke. Koliki je radijus polukugle? Rješenje zaokružite na tri decimale.