Vrijeme: 22:10

Operacija * #4

Dana je binarna operacija * na prirodnim brojevima tako da:
i) 1 * n = n + 1 \quad \forall n \in \mathbb{N},
ii) m * 1 = (m - 1) * 2 \quad \forall m > 1,
iii) m * n = (m - 1) * (m * (n - 1)) \quad \forall m, n > 1.

Nađite zadnju znamenku od 5*3.