Vrijeme: 16:51

Ploča #2

Mala Paula ima na ploči zapisane brojeve 1, 2, \ldots, 1001. U svakom potezu izbriše dva broja s ploče te napiše njihovu razliku (oduzme manjeg od većeg). Na kraju ostane jedan broj. Koja je najmanja moguća vrijednost tog broja?