Vrijeme: 05:41

Ploča #3

Mala Paula je napisala na ploču broj A = 4444^{4444}. Zatim mu je zbrojila znamenke i taj broj napisala na ploču te ga nazvala B. Nađite zbroj znamenaka broja B.