Vrijeme: 07:20

Ploča #1

Mala Paula je na ploču napisala izraz 
  \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \ldots + \frac{1}{999 \cdot 1000} \text{.}
Pomozite joj izračunati vrijednost tog izraza. Rješenje zaokružite na tri decimale.