Vrijeme: 08:07

Samoopisujući broj #3

Koliko ima brojeva manjih od 1800 koji su djeljivi s odgovorom na ovo pitanje?