Vrijeme: 18:45

Samoopisujući broj #1

Ako je rješenje broj koliko ima znamenki?