Vrijeme: 14:15

Samoopisujući broj #1

Ako je rješenje broj koliko ima znamenki?