Vrijeme: 12:17

Samoopisujući broj #4

Za svaki broj postoji broj koji ga opisuje, odnosno opisuje njegove znamenke. Tako recimo, broj 2113 opisuje broj 113 (21-dvije jedinice, 13-jedna trojka). Koji je najmanji prirodan broj koji opisuje samoga sebe?