Vrijeme: 16:23

Visine, težišnice... #1

Zadan je trokut s težišnicama duljina 12, 14 i 16. Koliki je opseg tog trokuta? Rezultat zaokružite na tri decimale (poslije decimalne točke).