Vrijeme: 18:08

Visine, težišnice... #2

Zadan je trokut s visinama duljina 12, 14 i 16. Koliki je opseg tog trokuta? Rezultat zaokružite na tri decimale (poslije decimalne točke).