Vrijeme: 13:36

Visine, težišnice... #3

U trokutu ABC točka I je središte upisane kružnice. Duljine dužina \overline{AI}, \overline{BI}, \overline{CI} su redom 12, 14, 16. Koliki je opseg trokuta? Rezultat zaokružite na tri decimale (poslije decimalne točke).