Vrijeme: 04:14

Dijagonale #1

Najduža dijagonala pravilnog n-terokuta je dvostruko dulja od stranice istog n-terokuta. Koliko ima vrhova taj n-terokut?