Vrijeme: 12:56

Dijagonale #2

Koliko ima stranica mnogokut s 44 dijagonale?