Vrijeme: 08:22

Dijagonale #2

Koliko ima stranica mnogokut s 44 dijagonale?