Vrijeme: 14:20

Dijagonale #4

U koliko se najviše točaka mogu sjeći dijagonale nekog šesterokuta? Dijagonale se ne sijeku ako imaju samo pocetnu tocku zajednicku.