Vrijeme: 06:00

Dijagonale #4

U koliko se najviše točaka mogu sjeći dijagonale nekog šesterokuta? Dijagonale se ne sijeku ako imaju samo pocetnu tocku zajednicku.