Vrijeme: 07:38

Dijagonale #3

Koliko najviše dijagonala može imati poliedar sa 6 bridova?