Vrijeme: 17:29

Dijagonale #3

Koliko najviše dijagonala može imati poliedar sa 6 bridova?