Vrijeme: 09:22

Sve pomalo #1

Na kružnici čiji je promjer \overline{AB} odabrana je točka C, a točka D je sjecište pravca AB i okomice na taj pravac kroz točku C. Ako je |AC|=17, |CD|=8, odredi |BD|. Rezultat zaokruži na 3 decimale (poslije decimalne točke).