Vrijeme: 04:29

Sve pomalo #2

Tangencijalni četverokut ima 3 stranice duljina 6,7,8. Koliko je dugačka njegova četvrta stranica? Ukoliko ima više rješenja, ispiši ono koje čini četverokut najvećeg mogućeg opsega.