Vrijeme: 18:26

Sve pomalo #3

Dan je pravilni peterokut ABCDE. Koliko iznosi (šiljasti) kut \angle BDA? Rezultat napiši u stupnjevima.