Vrijeme: 09:24

Sve pomalo #4

Duljine stranica tetivnog četverokuta \overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CD},  \overline{DA} su redom 3,2,3,5. Ako je poznato da su dijagonale tog četverokuta prirodne duljine, koliko postoji takvih četverokuta?