Vrijeme: 13:14

Kvadrati i korjenje #1

Koji je najmanji broj čiji je kvadrat deveteroznamenkast?