Vrijeme: 08:42

Kvadrati i korjenje #1

Koji je najmanji broj čiji je kvadrat deveteroznamenkast?