Vrijeme: 05:40

Kvadrati i korjenje #2

Odredi zbroj svih prosti brojeva p takvih da je \sqrt{p+1} prirodan broj.