Vrijeme: 16:56

Prosti, ali ne nepristojni #3

Koliki je umnožak svih prostih brojeva p takvih da je p^2+2 također prost?