Vrijeme: 16:12

Algebarski problemi #1

Koliko vrijednosti može poprimiti izraz (x-a)(x-b)(x-c) \ldots (x-z)?