Vrijeme: 08:08

Algebarski problemi #2

Neka su a,b,c realni brojeve takvi da zbroj nikoja dva od ta tri broja ne iznosi nula. Pojednostavni izraz 
  \left( 1 + \frac{c}{a+b} \right) \left( 1 + \frac{b}{a+c} \right) \left( 1 + \frac{a}{b+c} \right) - \frac{a^3+b^3+c^3}{(a+b)(b+c)(c+a)} .