Vrijeme: 07:29

Algebarski problemi #4

Ako za realne brojeve a,b,c vrijedi 
  a^3+b^3+c^3=a^2+b^2+c^2=a+b+c=1 \text{,}
koliko je abc?