Vrijeme: 09:00

Konstrukcije na ploči #2

Mali Mirko sada crta dužine raznih duljina. Na ploči ima nacrtanu dužinu duljine 1. Svaku slijedeću dužinu dobije tako da nacrta pravokutni trokut s katetama njemu poznatih duljina te "zapamti" hipotenuzu. Koliko trokuta mora minimalno nacrtati prije nego što nacrta dužinu duljine 5?