Vrijeme: 08:21

Konstrukcije na ploči #3

Jadnome Mirku je od silnih problema pukla ploča i sada treba napraviti novu. Nova će biti dimenzija 20\times 20. Otišao je u dućan i tamo se nude samo kompleti za gradnju ploče. Prvi komplet sadržava jednu pločitcu 1 \times 1, drugi komplet sadrži jednu ploču 1 \times 1 i dvije ploče 1 \times 2. Općenito, n-ti komplet sadržava 1 ploču 1 \times  1, dvije ploče 1 \times 2, ..., (n-1) ploča 1 \times (n-1) i n ploča 1 \times n. Mirko je odlučio kupiti samo jedan komplet. Koji je minimalan n da uspije izgraditi svoju ploču dimenzija 20 \times 20 od pločica iz paketa?