Vrijeme: 14:29

Slon #1

Slon u gradu A ima 18 banana. Na sebi ima kosaru u koju stane 7 banana. On mora prenijeti banane u grad B udaljen 6km. Na svakom kilometru od grada a postoji skladiste gdje slon moze ostavljati banane. Koliko najvise moze prenijeti banana u grad B ako za svaki prijedeni kilometar slon pojede jednu bananu.