Vrijeme: 12:41

Slon #2

Slon u gradu A ima 500 banana. Na sebi ima kosaru u koju stane 100 banana. On mora prenijeti banane u grad B udaljen 100km. Na svakim kilometru od grada A postoji skladiste gdje slon moze ostavljati banane. Koliko najvise moze prenijeti banana u grad B ako za svaki prijedeni kilometar slon pojede jednu bananu.