Vrijeme: 12:03

Teški polinomi #2

Ako x^2 - x - 1  |  ax^{17} +bx^{16} + 1 odredite ab.