Vrijeme: 16:32

Teški polinomi #1

Dva vrha kvadrata su na pravcu y = 2x - 17 dok su druga dva na paraboli y = x^2. Izračunaj zbroj dvije moguće vrijednosti površine tog kvadrata.