Vrijeme: 05:14

Eulerova funkcija #1

Neka \varphi(n) predstavlja broj prirodnih brojeva koji nisu veći od n i relativno su prosti s n. \varphi(n) se naziva Eulerova funkcija.
Koliko je \varphi(1000)?