Vrijeme: 19:07

Eulerova funkcija #2

Koliki je zbroj najmanjih 10 prirodnih brojeva za koje vrijedi \varphi(n) | n?