Vrijeme: 05:30

Vaganja i ino #2

Među 100 naoko istih novčića, jedan je lakši od ostalih. Imamo vagu s dvije posude. Koliko nam je najmanje vaganja potrebno da sa sigurnošću ustvrdimo koji je to?