Vrijeme: 07:27

Geometrija ili? #2

Nađi prirodan broj koji je istovremeno i površina i opseg nekog pravokutnika, a da taj pravokutnik nije kvadrat. Stranice pravokutnika su prirodni brojevi.