Vrijeme: 23:10

Geometrija ili? #3

Koja je najmanja moguća duljina brida kocke za koju vrijedi da je površina 4 strane kocke četveroznamenkast broj te da je volumen kocke uvećan za svoju devetinu također četveroznamenkast broj?