Vrijeme: 14:19

Geometrija ili? #4

Dane su četiri različite kocke, prirodnih duljina bridova, takve da je ukupni volumen najmanje i najveće jednak volumenu preostale dvije. Ako znaš da je volumen najmanje 1, koji je zbroj duljina svih bridova tih kocaka?